Storm P. Museum

Satire og store ambisjoner

Storm P. Museet er et lite museum med en stor samling og like store ambisjoner – både når det gjelder formidling av Storm Ps verker og samtidskunsten som er basert på humor og satire.

Museet holder til i et fredet bygg på Frederiksberg Runddel i København. Gjennom en større renovering i 2011-12 ble sikkerheten og brannsikringen av det gamle bygget oppgradert til et nivå som gjør at museet også kan sette opp spesialutstillinger med lånte verker.

Storm P. Museet har valgt en brannsikringsløsning fra Fire Eater fordi den kunne monteres i bygget uten større inngrep. De innledende undersøkelsene viste at et tradisjonelt sprinkleranlegg ville ha krevd større ombygging av det verneverdige bygget, samt forårsaket uopprettelig vannskade i tilfelle brann.