Personsikker brandslukning til søs - Environmentally safe fire extinguishing without PFAS Når er det påkrevd å ha et brannslokkingssystem?