Brannvern offshore

Effektiv brannslokking – uten sekundære konsekvenser

Fire Eaters løsning brukes over hele verden – både på land og til sjøs – og er kjent for sin ekstreme effekt og sin skånsomme, miljøvennlige slukkemetode.

Offshore brukes Inergen® brannvern ikke bare i olje- og gassindustrien for å beskytte for eksempel maskinrom og elektriske installasjoner på utvinnings-, produksjons-installasjoner, men også i vindkraftindustrien offshore, for å hindre at katastrofale branner oppstår. I dag benyttes Inergen-anlegg i offshore transformatorstasjoner i vindturbiner, borefartøy, plattformer, jack-up, FSO1 og FPSO2. På slike steder kan Inergen brukes til å beskytte en installasjons kritiske områder: rom som inneholder elektrisk utstyr som servere og tavlerom, eller maskinrom med generatorpumper og prosessutstyr.

Et Inergen-system gir optimal beskyttelse og sikrer rask tilbakeføring til normal drift etter en brann.

1: flytende lagrings- og losseenhet

2: flytende produksjonslager og losseenhet

5 gode grunner til å bruke Inergen brannsikring

 • Rask branndeteksjon.

 • Trygt for folk å oppholde seg i rommet når systemet er aktivert.

 • Slukker brann raskt.

 • Ingen følgeskader på utstyr – rask gjenopptagelse av driften.

 • Systemet har alle nødvendige godkjenninger (DNV, ABS, IMO, UL) og kan installeres i ATEX-soner.

Ufarlig for utstyr, trygt for mennesker

Fire Eaters Inergen-systemer brukes på mange områder i offshoreindustrien og slukker alt fra oljebranner til brann i elektriske installasjoner. Vanligvis tar det typisk 40 sekunder for Inergen å slokke en brann samtidig som den forhindrer oppblussing.

Inergen består kun av gasser som finnes naturlig i atmosfæren. Slokkemetoden er derfor helt ufarlig for både utstyr og mennesker. Det betyr at det ikke kommer noen kostnader til rydding og rengjøring etter at et system er aktivert. Daglig drift kan dermed gjenopptas umiddelbart etter at en brann er slokket.

Hvorfor bruke Inergen til brannslokking?

Brannen slokkes raskt.
Ingen oppblussing senere.
Ufarlig for mennesker og utstyr.
Sikrer rask gjenopptagelse av driften etter bruk.

Slik fungerer Inergen

Et Inergen-system fra Fire Eater reagerer automatisk på brann. Systemet bruker sensitive detektorer som sender et signal om å frigjøre Inergen via dyser plassert i taket.

Systemet bruker såkalt ‘3D-slokking’. Det betyr at gassen – frigjort under trykk – sprer seg i hele rommet – selv på vanskelig tilgjengelige steder. Det gjør slokkemetoden ekstremt effektiv og egnet for å beskytte for eksempel el-skap, kontrollrom, pumperom og maskinrom.

Fire Eater partner Blogs Blog

Hvilke løsninger bør du velge for brannsikring offshore?

Fire Eater har utviklet en rekke spesialløsninger som gjør det mulig å tilpasse løsningen til dine spesifikke krav. Løsningen kan dekke både små og store områder med opptil 400 sylindre. Inergen-systemet er bygget for stor fleksibilitet og du kan for eksempel plassere sylinderbatteriet utenfor rommet du ønsker å beskytte. I tillegg kan systemet raskt og enkelt utvides til andre områder.

Få uforpliktende råd fra våre spesialister

Få en uforpliktende gjennomgang av dine spesifikke brannvernkrav og råd om hvilken løsning som er den rette for deg. Vi utarbeider også gjerne et tilbud til deg.

Bli kontaktet av en brannvernspesialist

Fyll ut kontaktskjemaet, så kontakter vi deg så snart vi kan.

  * Vi behandler dataene dine internt og deler dem ikke med tredjeparter. Du kan når som helst be om å få dataene dine slettet. Se retningslinjene våre for personvern og informasjonskapsler i menyen under «Om HH Fire Eater»

  Kontakt oss i dag – Ring tlf. +47 51 41 97 10

  Eller skriv til oss

  © Copyright - Fire Eater

  Hvorfor Fire Eater?

  Bekæmp ilden med Fire Eater

  Brandforebyggelse er din bekymring, men det er vores ekspertise. Modtag det optimale brandsikringssystem med omfattende kundesupport, fra systemdesign til vedligeholdelsestjenester. Med over 40 års erfaring med inergen-teknologier og innovation bringer vi hyperfokuseret viden og en gennemprøvet løsning til dit datacenter.

  Vores systemer er omhyggeligt designet og fremstillet til at overholde strenge standarder, gennemgår strenge test- og certificeringsprocesser for at sikre overholdelse af internationale brandsikkerhedsregler. Vi leverer skræddersyede løsninger, der imødekommer dit anlægs unikke brandbeskyttelseskrav, hvilket sikrer optimal ydeevne, sikkerhed og problemfri integration.

  Ved at vælge Fire Eater vælger du en partner, der er dedikeret til at levere de værktøjer, der gør dit arbejde lettere.

   

  Bæredygtighed

  Fra brandsikker til fremtidssikret

  Vælg et bæredygtigt brandslukningsanlæg, der gavner din virksomhed og miljøet.

  Inergen er en inert gas, der er fuldstændig miljøvenlig og bæredygtig. Det er sammensat af naturligt forekommende atmosfæriske gasser, herunder 52% nitrogen, 40% argon og 8% kuldioxid.

  Inergen er helt sikkert at indånde og har et globalt opvarmningspotentiale (GWP) og ozonnedbrydningspotentiale (ODP) på nul. I modsætning til nogle brandslukningsmidler efterlader Inergen desuden ingen rester og kræver ingen oprydning efter udledning. Dette eliminerer behovet for omfattende oprydning eller dyr nedetid. Gør det til et omkostningseffektivt og fremtidssikret brandslukningssystem til datacentre.

   

  Hvorfor Inergen?

  Extinguish your risk

  Hold personer og aktiver sikre uden sekundær skade. Inergen® undertrykker effektivt brand på kun 40 sekunder og forårsager ingen skade eller skade på mennesker, udstyr eller planeten.

  Argum,enter for Inergen som brandbeskyttelse i energisektoren

  Hurtig og automatiseret responstid.
  Hurtig slukningshastighed.
  Gennemprøvet og pålidelig teknologi.
  Ingen efterfølgende genantændelse.
  Harmløs for mennesker.
  Automatisk rumspærringssystem.
  Ingen skader på servere, data og serverracks.
  Vandløst system.
  100% bæredygtig.
  Ingen oprydning.
  Ingen nedetid.

  Why Fire Eater?

  Fight fire with Fire Eater

  Fire prevention is your concern, but it’s our expertise. Receive the optimal fire protection system with comprehensive customer support, from system design to maintenance services. With over 40 years of experience with inergen technologies and innovation, we bring hyper-focused knowledge and a proven solution to your data center.

  Our systems are meticulously designed and manufactured to adhere to strict standards, undergoing rigorous testing, and certification processes to ensure compliance with international fire safety regulations. We provide customized solutions that cater to your facility’s unique fire protection requirements, ensuring optimal performance, safety, and seamless integration.

  By selecting Fire Eater, you’re choosing a partner dedicated to providing the tools that make your job easier.

  How it works

  How Inergen systems work in a data center

  The Inergen® fire suppression system is an automated solution designed to swiftly and effectively extinguish fires. It employs an aspiration system, which incorporates highly sensitive fire detection technology capable of identifying fires in their initial stages. Once a fire is detected, Inergen® is promptly released into the room. Reducing the oxygen level just enough to stop combustion, without posing any risk of harm to individuals present.

  Watch the video

  Sustainability

  From fireproof to future-proof

  Choose a sustainable fire suppression system that benefits your business and the environment.

  Inergen is an inert gas that is entirely eco-friendly and sustainable. It is composed of naturally occurring atmospheric gases, including 52% nitrogen, 40% argon, and 8% carbon dioxide.

  Inergen is entirely safe to breathe and has a Global Warming Potential (GWP) and Ozone Depletion Potential (ODP) of zero. Additionally, unlike some fire suppression agents, Inergen leaves no residue and requires no cleanup after discharge. This eliminates the need for extensive cleanup or costly downtime. Making it a cost-effective and future-proof fire suppression system for data centers.

  Why Inergen?

  Extinguish your risk

  Keep people and assets safe with no secondary damage. Inergen® efficiently suppresses fire in just 40 seconds, causing no damage nor harm to people, equipment, or the planet.

  Reasons for inergen fire protection in your data center

  Quick and automated response time.
  Rapid extinguish rate.
  Proven and reliable technology.
  No subsequent re-ignition.
  Harmless to humans.
  Automatic room shut-off system.
  Zero damage to servers, data, and server racks.
  Waterless system.
  100% sustainable.
  No clean up.
  No downtime.