Brannsikring av biogassanlegg

Sindal Biogas produserer grønn energi som kan varme opp omtrent 13 000 husstander årlig. De har et sterkt fokus på bærekraftighet. Derfor var Inergen® et åpenbart valg da de trengte å velge en ny brannslukningsløsning for sitt tekniske rom.

Da Sindal Biogas utvidet og bygget nytt teknisk bygg i 2020, valgte de et Inergen slokkeanlegg fra Fire Eater for å beskytte det sensitive utstyret i såvel det eksisterende tekniske rommet som det nye. Det tekniske bygget er hjertet i et biogassanlegg, og det styrer alle prosessene i den komplekse veien fra landbruks- og industriavfall til verdifull biogass og biorest, med mer. Biogassanlegg er en viktig brikke i det grønne skiftet, og det var viktig for Sindal Biogass å velge en løsning som var miljønøytral uten bruk av skadelige kjemikalier med PFAS.

Et effektivt og pålitelig system

I et teknisk rom med tavler, koblingsbokser, servere etc. er det alltid en viss brannfare, og en potensiell brann der vil kunne bety en lang periode med stans i produksjonen. Sindal Biogas valgte å installere et automatisk slokkeanlegg både i det eksisterende serverrommet og det nye. I det gamle teknisk rommet valgte de å bruke eksisterende deteksjonssystem med konvensjonelle røykvarslere, mens i det nye valgte de et aspirasjonssystem, som sikrer tidlig og effektiv deteksjon.

Inergen i Københavns Lufthavn