Diskret installasjon og hurtigslokking

Denne kirken har en helt spesiell historie og en stor betydning for innbyggerne på Magerøya i Nordkapp Kommune. Derfor har det også vært av stor betydning å sørge for at kirken er forsvarlig brannsikret. Innbyggerne på øya og de bygningsansvarlige kan nå, for første gang siden kirken ble bygd, trygt stole på at brannsikkerheten er forsvarlig ivaretatt.

Denne enkle, vakre trebygningen fra 1885 er den eldste bygningen på Magerøya i Nord-Norge, og den første kirken i Skandinavia som er brannsikret med et Inergen®-anlegg fra Fire Eater.

Årsaken til at nettopp denne kirken har så stor betydning for innbyggerne på Magerøya, stammer helt tilbake fra andre verdenskrig. Mot slutten av andre verdenskrig takk den tyske besettelsesmakten seg tilbake fra Finnmark og benyttet seg av «den brente jordens taktikk» for å hindre de sovjetiske styrkene i å dra nytte av ressursene i området. Det var altså et trist syn som møtte de evakuerte innbyggerne da de vendte tilbake til øya sommeren 1945.

Inergen i Københavns Lufthavn Honningsvåg Kirke