Datasenter brannvern

Norsk leverandør av bærekraftige datasentre hadde strenge miljøkrav til nytt brannslukkingsystem. Det naturlige valget ble et Inergen®️ brannsikringssystem fordi løsningen er bærekraftig, giftfri og ikke-korrosiv.

Bærekraft og miljøvern er svært viktig for det norske selskapet Blix Solutions AS. Derfor gjør de sitt ytterste for å sikre at tjenestene de leverer er CO2-nøytrale eller til og med CO2-negative.

I 2019 kjøpte de en eiendom og bygget sitt eget datasenter med servere som var spesialdesignet for deres behov. Anlegget har mange innovative løsninger, som solcelledrevet nettverksutstyr og resirkulering av spillvarme fra datasenteret som gir oppvarming til også de andre leietakerne i bygget.

Det er åpenbart at det er viktig for Blix Solutions AS å beskytte sin infrastruktur, kundedata og tilhørende eiendeler. Som datasenter håndterer de enorme mengder data som strømmer inn og ut av anlegget. Med et så stort ansvar er det alltid en frykt for brann.

Å kunne oppdage og slukke potensielle branner raskt, er svært viktig for å forhindre en direkte katastrofe for anlegget og den overhengende faren for at brannen skal spre seg og forårsake ytterligere skade. Dette er selvsagt også viktig for kundene deres.

Inergen i Københavns Lufthavn Blix Solutions AS