Inergen® inert gass i sylindre i stativmoduler gir brannsikkerhet 24/7

I dagens konkurranseutsatte forbrukermarked har bedrifter måttet revurdere logistikken rundt pakking og håndtering av produkter. Dette har i stor grad flyttet fokus mot færre og større lagerlokaler. Men når alt er under ett (veldig stort) tak, hvordan beskytter man det best?

Løsningen ble implementert av Fire Eater i samarbeid med Fire and Security Techniques, Sør-Afrika.

Kjølelagre byr på spesielle utfordringer når det kommer til brannsikring:

  • Reoler står tett sammen for å optimalisere plassen, men det skaper trange rom som gjør det vanskelig for brannhemmende midler å komme til.
  • Fargestoffer og andre produkter innenfor frosne matvarer er brannfarlige, og frosne matvarer er ofte klassifisert som klasse I- eller Klasse II-varer.
  • Pappemballasjen til produktene er også brennbar, og den kalde luften tørker pappen og gjør den mer brannfarlig enn ellers.
Imperial Cold logistics