Fire Extinguishing with Inergen – SE

Inergen

Förmodligen det bästa och mest effektiva släcksystemet i världen.

Varför du ska välja Inergen

som ditt brandskyddssystem

Släcker branden snabbt – vanligtvis inom 40 sekunder.

Släcker brand helt – ingen återtändning.

Ofarlig för människor och utrustning.

Förhindrar sekundär skada.

Hur Inergen fungerar

utan användning av vatten eller kemikalier

Den släckningsprincip som används av INERGEN® är att reducera syrehalten.

Syftet är att minska syrenivån i det skyddade området så att elden inte kan “andas”.

Inergen består enbart av gaser som förekommer naturligt i atmosfären och är helt ofarliga för människor.

Den mest hållbara lösningen

– ofarlig for miljön – innhåller vare sig vatten eller kemikalier

Kontakta våra Premium-partners

Är du interesserad av att bli en strategisk partner åt Fire Eater?

Var kan man använda Inergen?

Brand kan få ödesdigra konsekvenser för alla typer av företag.

Kostnaden i form av pengar och resurser kan snabbt eskalera, även om man har en brandförsäkring.

Samtidigt innebär en brand ofta att man måste lägga ner verksamheten under en längre tid. Det i sin tur leder till förlust både av intäkter och anseende.

Men det behöver inte vara så. Genom att välja ett automatiskt brandsläckningssystem med Inergen kan du undvika sömnlösa nätter.

Buggnader

Pharma

Offshore och marin

Data centers

5 anledningar till att välja Inergen:

 • Inga skador på byggnader, inredning och utrustning
 • Säker för människor och djur
 • Hållbar lösning – ofarlig för miljön
 • Ingen förlust av intäkter
 • En säker lösning – alla rörliga delar testas efter installationen

 

Fire Eater Partner Inergen Fire Extinguishing with Inergen - UK

Vad är Fire Eater

Över hela världen räddar Fire Eater liv och tillgångar genom gröna och miljövänliga brandskyddslösningar

Se videon om Fire Eater

 • 100 % fokus på brandskydd med Inergen.

 • Unikt fokus på kvalitet – att alltid kunna leverera högsta kvalitet.

 • Åtagande att hitta nya, innovativa användningsområden.

 • Alla våra brandsläckningssystem testas på plats efter installation.

 • Vi är stolta över att kunna hjälpa till att skydda vår planet så att vi med gott samvete kan överlämna den till kommande generationer.

 • En extremt hög servicenivå, för vi vet bättre än någon annan att brandskydd är en allvarlig fråga.

Kontakta våra Premium-partners

Å du intresserad av att bli en strategisk partner åt Fire Eater?

Kontakta oss idag om du vill veta mer om Inergen. Vi återkommer till dig så snart vi kan.

Fyll i formuläret

  * Vi behandlar dina uppgifter med respekt och lämnar dem inte vidare till tredje part. Du kan när som helst begära att dina uppgifter raderas. Se vår integritets- och cookiepolicy i menyn under "Om Fire Eater"

  © Copyright - Fire Eater