Fire Extinguishing with Inergen – SE

Inergen

Förmodligen det bästa och mest effektiva släcksystemet i världen.

Varför du ska välja Inergen

som ditt brandskyddssystem

Släcker branden snabbt – vanligtvis inom 40 sekunder.

Släcker brand helt – ingen återtändning.

Ofarlig för människor och utrustning.

Förhindrar sekundär skada.

Hur Inergen fungerar

utan användning av vatten eller kemikalier

Den släckningsprincip som används av INERGEN® är att reducera syrehalten.

Syftet är att minska syrenivån i det skyddade området så att elden inte kan “andas”.

Inergen består enbart av gaser som förekommer naturligt i atmosfären och är helt ofarliga för människor.

Den mest hållbara lösningen

– ofarlig for miljön – innhåller vare sig vatten eller kemikalier

Kontakta våra Premium-partners

Är du interesserad av att bli en strategisk partner åt Fire Eater?

Var kan man använda Inergen?

Brand kan få ödesdigra konsekvenser för alla typer av företag.

Kostnaden i form av pengar och resurser kan snabbt eskalera, även om man har en brandförsäkring.

Samtidigt innebär en brand ofta att man måste lägga ner verksamheten under en längre tid. Det i sin tur leder till förlust både av intäkter och anseende.

Men det behöver inte vara så. Genom att välja ett automatiskt brandsläckningssystem med Inergen kan du undvika sömnlösa nätter.

Buggnader

Pharma

Offshore och marin

Data centers

5 anledningar till att välja Inergen:

 • Inga skador på byggnader, inredning och utrustning
 • Säker för människor och djur
 • Hållbar lösning – ofarlig för miljön
 • Ingen förlust av intäkter
 • En säker lösning – alla rörliga delar testas efter installationen

 

Fire Eater Partner Inergen Fire Extinguishing with Inergen - UK

Vad är Fire Eater

Över hela världen räddar Fire Eater liv och tillgångar genom gröna och miljövänliga brandskyddslösningar

Se videon om Fire Eater

 • 100 % fokus på brandskydd med Inergen.

 • Unikt fokus på kvalitet – att alltid kunna leverera högsta kvalitet.

 • Åtagande att hitta nya, innovativa användningsområden.

 • Alla våra brandsläckningssystem testas på plats efter installation.

 • Vi är stolta över att kunna hjälpa till att skydda vår planet så att vi med gott samvete kan överlämna den till kommande generationer.

 • En extremt hög servicenivå, för vi vet bättre än någon annan att brandskydd är en allvarlig fråga.

Kontakta våra Premium-partners

Å du intresserad av att bli en strategisk partner åt Fire Eater?

Kontakta oss idag om du vill veta mer om Inergen. Vi återkommer till dig så snart vi kan.

Fyll i formuläret

  * Vi behandlar dina uppgifter med respekt och lämnar dem inte vidare till tredje part. Du kan när som helst begära att dina uppgifter raderas. Se vår integritets- och cookiepolicy i menyn under "Om Fire Eater"

  © Copyright - Fire Eater

  Why Fire Eater?

  Fight fire with Fire Eater

  Fire prevention is your concern, but it’s our expertise. Receive the optimal fire protection system with comprehensive customer support, from system design to maintenance services. With over 40 years of experience with inergen technologies and innovation, we bring hyper-focused knowledge and a proven solution to your data center.

  Our systems are meticulously designed and manufactured to adhere to strict standards, undergoing rigorous testing, and certification processes to ensure compliance with international fire safety regulations. We provide customized solutions that cater to your facility’s unique fire protection requirements, ensuring optimal performance, safety, and seamless integration.

  By selecting Fire Eater, you’re choosing a partner dedicated to providing the tools that make your job easier.

  How it works

  How Inergen systems work in a data center

  The Inergen® fire suppression system is an automated solution designed to swiftly and effectively extinguish fires. It employs an aspiration system, which incorporates highly sensitive fire detection technology capable of identifying fires in their initial stages. Once a fire is detected, Inergen® is promptly released into the room. Reducing the oxygen level just enough to stop combustion, without posing any risk of harm to individuals present.

  Watch the video

  Sustainability

  From fireproof to future-proof

  Choose a sustainable fire suppression system that benefits your business and the environment.

  Inergen is an inert gas that is entirely eco-friendly and sustainable. It is composed of naturally occurring atmospheric gases, including 52% nitrogen, 40% argon, and 8% carbon dioxide.

  Inergen is entirely safe to breathe and has a Global Warming Potential (GWP) and Ozone Depletion Potential (ODP) of zero. Additionally, unlike some fire suppression agents, Inergen leaves no residue and requires no cleanup after discharge. This eliminates the need for extensive cleanup or costly downtime. Making it a cost-effective and future-proof fire suppression system for data centers.

  Why Inergen?

  Extinguish your risk

  Keep people and assets safe with no secondary damage. Inergen® efficiently suppresses fire in just 40 seconds, causing no damage nor harm to people, equipment, or the planet.

  Reasons for inergen fire protection in your data center

  Quick and automated response time.
  Rapid extinguish rate.
  Proven and reliable technology.
  No subsequent re-ignition.
  Harmless to humans.
  Automatic room shut-off system.
  Zero damage to servers, data, and server racks.
  Waterless system.
  100% sustainable.
  No clean up.
  No downtime.