The Challenge of Selecting a Fire Extinguishing Solution Personsikker brandslukning til søs - Environmentally safe fire extinguishing without PFAS

Hvordan velge den best egnede løsningen for brannslokking

Inergen: Løsningen for brannslokking som blir foretrukket av stadig flere

For alle med ansvar for sikkerheten på ulike anlegg kan det være en stor utfordring å finne en løsning for brannslokking som både er pålitelig, uskadelig for mennesker og miljømessig bærekraftig. Det er mange alternativer å velge mellom, og alle vil fremstå som den perfekte løsningen, så valget kan virke svært vanskelig. Imidlertid har Inergen som brannslokningsmiddel fått en stadig større anerkjennelse over hele verden for sine unike egenskaper som nettopp løser disse problemene. Løsningen er ikke bare blitt svært ettertraktet over hele verden – den blir også brukt av en rekke fornøyde kunder på tvers av en rekke ulike bransjer, fra produksjon og datasentre, til arkiver og museer.