Nøkkelferdig automatisk brannslokkeanleg

Fire Eater leverer nøkkelferdige brannslokkeanlegg med Inergen. Et Inergen-system er blant de sikreste romslokkesystemet på markedet.

Selve slokkemetoden er basert på oksygenfortrengning, det vil si at oksygeninnholdet i rommet der Inergen utløses blir senket fra ca. 20,9% til mellom 12 og 14%. Det lave oksygennivået gjør at det ikke er nok oksygen for en brann, som derfor slokker.

Det unike med Inergen er de 8% CO2, som gjør at kroppen (hjerne og muskler) bedre kan absorbere oksygenet under en aktivering. Det gjør denne løsningen trygg for mennesker.

Samtidig er løsningen en av de mest bærekraftige, fordi Inergen utelukkende består av gasser som forekommer naturlig i atmosfæren (52% nitrogen, 40% argon og 8% karbondioksid). Det betyr at miljøet ikke blir påvirket når et anlegg aktiveres. Ingen kjemikalier blir brukt. Drivhuseffekten er null, og ozonlaget blir ikke påvirket. Man kan si at vi låner eksisterende gasser, bruker dem til å slukke brann og leverer dem tilbake i nøyaktig samme stand.

Se Fire Eater 3D filmen – Slik fungerer Inergen

Hva er inkludert i en nøkkelferdig Inergen-løsning?

  • Slokkesentrall

  • Deteksjon for røyk/brann

  • Manuell utløser

  • Alarmorganer

  • Inergen flaskebank

  • Rørsystem med dyser

Automatisk rumslukningsanlæg med Inergen

1. Slokkesentral

Slokkesentralen er styrende enhet for slokkeanlegget. Aktivering og utløsing av flaskebanken for å slokke en brann koordineres av slokkesnetralen. Slokkesentral gir feil-alarm hvis det oppstår en evn feil som for eksempel bortfall av 230V, brudd i røyk-detektorsløyfe, trykktap i flaskebank, mm slik at driftsoperatør kan bli varslet om dette.

De fleste feilmeldingene kan løses på stedet ved å se i brukerveiledningen. Slokkesentralen kan ved aktivert anlegg gi signal til for eksempel brannsentral eller SD anlegget i bygget som igjen automatisk lokker dører til slokkesone, stopper ventilasjon, gir alarm videre til andre systemer eller styringer i bygget..

2. Deteksjon

Hensikten med deteksjonen er å oppdage en brann på et tidlig stadie slik at brannen slokkes raskt før den rekker å etablere seg. Skadeomfanget minimeres da til et minimum. Vanligvis slokkes er en brann på mindre enn 40 sekunder fra anlegget løses ut.

Systemet settes normalt opp med to-deteksjonsavhengighet, hvor to detektorsløyfer skal gå i alarm for at slokkesentral løser ut flaskebanken. Antall detektorer og type detektorer som tilbys avhenger av rommets størrelse og innhold.

Vi tilbyr flere ulike type deteksjonsenheter som: optisk røykdetektor, termisk detektor, og aspirasjonsdetektor. Der det er behov for at en brann blir oppdaget svært tidlig, anbefaler vi aspirasjonsdetektor. Deteksjon monteres under datagulv, i himling og over løs himling.

3. Udløsertryk

Utløsere er vanligvis installert ved alle rømningsveier. De gir mulighet for manuell aktivering av slukkesystemet i rommet. Personer i rommet kan aktivere Inergen selv når de er på vei ut døren ved å trykke på utløserknappen. Det er også mulig for sentralen å sende signal til et ABDL-anlegg som kan sørge for at alle dører lukkes automatisk for å holde Inergen inne i rommet der brannen er.

4. Alarmorganer

Alarmorganene varsler med lyd og lys ved utløst deteksjon. Alarmoganene er normalt plassert over inngangsdøren til rommet til slokkesone for Inergen-anlegget. De første 30 sekundene gis det pulserende lyd fra alarmorgan, deretter endres lyden til kontinuerlig når flaskebank aktiveres.

Vi anbefaler at slokkesonen evakueres ved alarm da dette tyder på deteksjon av en oppstått brann med potensiell generering av giftig brannrøyk.

5. Inergen flaskebank

Inergen lagres i trykkflasker av varierende størrelse og ved 200 eller 300 bar trykk. Normalt plasseres flaskebanken stående langs vegg inne i slokkesonen. Flaskene kan også legges ned, eller plasseres utenfor slokkesone i etg over eller under osv. Dette gir stor fleksibilitet ved prosjektering og installasjon.

Hver flaske har et eget manometer som viser trykket i flasken. Det er derfor enkelt å lese av flasketrykket i hver flaske. Tomme flasker kan etterfylles på stedet, eller byttes ut med full flaske.

Slokkesentralen overvåker flasketrykket i flaskebanken og hvis trykket i en flaske faller vil slokkesentralen automatisk gi alarm for ‘Feil’. Dette sikrer at anlegget til enhver tid er operativt. Flaskene tømmes når en aktivering er igangsatt manuelt eller automatisk via slokkesentral som har detektert brann.

For reetablering av utløst flaskebank ta kontakt med oss..

6. Trykaflastningsspjæld

Når et Inergen-system aktiveres, oppstår det et overtrykk i det beskyttede rommet. Et overtrykk som det er viktig å utjevne slik at brannen kan slokkes under kontrollerte forhold. Det er ventilen for trykkavlastning som utjevner trykket. Størrelse og antall slike ventiler blir tilpasset til hver enkelt løsning.

7. Rørsystem med dyser

Inergen distribueres i slokkesonen via et rørsystem som er koblet mot flaskebanken. Dysene ute på røranlegget fordeler Inergenen i rommet.

Rørsystemet og kalibrering av dysene tilpasses hver enkelt installasjon. Vi tilbyr flere ulike typer dyser avhengig av om de skal være synlige eller skjulte. Vi har også dyse-lyddemper som brukes normalt i datasentre og serverrom for å beskytte lydsensitivt utstyr som HDD ved en aktivering av anlegget.

Vil du vite mer om Inergen og våre løsninger? Ta kontakt med oss!

    * Vi behandler dataene dine internt og deler dem ikke med tredjeparter. Du kan når som helst be om å få dataene dine slettet. Se retningslinjene våre for personvern og informasjonskapsler i menyen under «Om HH Fire Eater»

    © Copyright - Fire Eater