Hva er forskjellen mellom Inergen og Argonite?

Forskjellen mellom Inergen og Argonite

Det korte svaret

Det er ingen forskjell mellom hvordan og hvor raskt et Inergen-system og et Argonite-system slukker en brann! De samme inertgassene brukes, og slukningsmetoden er identisk. For begge typene anbefales det å forlate rommet umiddelbart ved brann. Det er ingen regler som indikerer at den ene metoden er bedre enn den andre.

Kroppen absorberer oksygen bedre med Inergen

Forskjellen mellom de to inertgassene, er sammensetningen. Inergen inneholder 8 % CO2 som gjør at kroppen (hjerne og muskler) kan absorbere oksygen bedre under aktivering.

Bør jeg velge et Inergen-system eller et Argonite-brannslukningssystem, og hva er forskjellen? La oss med det samme slå fast at Inergen-systemet ble oppfunnet av Fire Eater i 1984. Argonite-systemet ble oppfunnet på ca. samme tidspunkt av det danske selskapet Ginge Kerr.

DET LENGRE SVARET:

 • Inergen

  Inergener en inertgass og består av naturlig forekommende atmosfæriske gasser:.Den består av 52 % nitrogen, 40 % argon og 8 % karbondioksid. Inergen slukker brannen ved å redusere oksygenkonsentrasjonen til 15,5–10 %, og stopper forbrenningen. Karbondioksidinnholdet i Inergen stimulerer pustehastigheten og øker kroppens grad av oksygenutnyttelse. Dette kompenserer for det lavere oksygennivået når en brann slukkes. Dette er testet og evaluert av det danske arbeidstilsynet og Danmarks høyspesialiserte sykehus, Rigshospitalet. På grunn av dette kan Inergen brukes i rom som er i bruk. Inergen danner ikke etsende nedbrytningsprodukter og er egnet for beskyttelse av elektronisk utstyr.

 • Argonite

  Argonitt er en inertgass som i likhet med Inergen består av naturgasser fra atmosfæren. Inertgassen som brukes består av 50 % nitrogen og 50 % argon. Argonitt slukker branner ved å redusere oksygeninnholdet i luften fra det normale nivået på 20,9 % ned til 10–12 %. Argonitt danner ikke etsende nedbrytningsprodukter, og Argonitt kan brukes i rom som er i bruk og er elektrisk ikke-ledende og derfor egnet for datarom etc., som Inergen.

 • Ingen toksikologisk risiko

  Det er ingen toksikologisk risiko forbundet med Inergen og Argonite. Verken Inergen eller Argonite produserer giftige biprodukter ved kontakt med brann. Det kan for eksempel være avgjørende om du skal brannsikre et datasenter der folk kanskje er på jobb hele døgnet for å sikre datadrift og vedlikehold av serverparken.

 • Minimer risikoen for tap av omdømme og inntekt

  Begge slukningssystemene kan gå i gang med å slukke brannen selv om det befinner seg mennesker inne i datasenteret. I tillegg kan datasenteret fortsette å fungere etter at brannen er slukket fordi det ikke oppstår skader på dyre servere, data og serverrack under slukningsprosessen. På den måten minimerer du risikoen for tap av omdømme og inntekt på grunn av nedetid.

 • Miljøvennlig og harmløst for miljøet.

  Inergen og Argonite skader ikke ting eller mennesker – selv hvis det befinner seg mennesker i datasenteret under aktivering av systemet.

  Samtidig er begge brannvernløsningene bærekraftig og miljøvennlige – de er helt ufarlige for miljøet. Inergen og Argonite er 100 % bærekraftige og består av naturlig forekommende gasser.