Personsikker brandslukning til søs - Inergen Experience besøker Cambridge University

Inergen Experience besøger Cambridge University Press & Assessment

Det var kanskje ingen tilfeldighet at ”The Inergen Experience” i Cambridge skulle finne sted på den varmeste dagen som noen gang var registrert i Storbritannia med temperatur på 40 grader. Global oppvarming er et problem som berører hele planeten, og brannslukking med Inergen er en naturlig løsning, helt uten skadelige kjemikalier som kan skade miljøet.

Et bærekraftig alternativ

Inergen ble utviklet på 1980-tallet av Fire Eater og var den første, ekte miljøvennlige metoden for brannslukking. Målet var å utvikle en løsning for effektiv beskyttelse av verdifulle aktiva i tilfelle brann, uten å bruke kunstige, menneskeskapte kjemikalier som har stor negativ påvirkning på planeten vår. Tidligere benyttet man halon i både faste brannslukningsanlegg og bærbare brannslukkere. Men halon ble identifisert som ozonnedbrytende og ble derfor faset ut under Montreal-protokollen. Men de kjemiske gassene som ble introdusert på 90-tallet og som skulle erstatte halon, viste seg å ha et massivt globalt oppvarmingspotensiale (GWP). Derfor er produksjonen av disse gassene blitt betydelig redusert for å bidra til å nå klimamålene. Men hvorfor bruke kjemiske midler for å beskytte verdiene dine mot brann når det finnes et naturlig alternativ tilgjengelig med Inergen?